Η εταιρεία
Η Σ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε. ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι μία τεχνική μελετητική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στο πεδίο των λιμενικών και υδραυλικών έργων και γενικότερα των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Η δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται στους τομείς των Μελετών Λιμενικών Έργων (κατ. 11), των Μελετών Υδραυλικών Έργων (κατ. 13), και των Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Α.Μ. 792).

Τα μέλη της ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, έχουν ειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση κυρίως στον τομέα της Υδροδυναμικής. Σαν επιστήμονες ερευνητές έχουν πολυετή εμπειρία και συνεργάζονται, στα πλαίσια Κοινοτικών προγραμμάτων, με Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα Θαλάσσιας Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Υδραυλικής.

Για την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει η ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ συνεργάζεται με επιστήμονες και ειδικούς διαφόρων τομέων της επιστήμης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, της Υδραυλικής και γενικότερα των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 
GreekEnglish (United Kingdom)